Wat staat innovatieve zorgondernemers in de weg om hun interventies te verbeteren en op te schalen? Is dat een kwestie van geld? Denk- en doekracht? Wet-en regelgeving? Of misschien een combinatie van al deze factoren? In de nieuwste publicatie van Society Impact wordt verkend welke belemmeringen er bestaan als het gaat om zorginnovatie, en hoe een financieringsinstrument zoals de Health Impact Bond kan bijdragen aan mogelijke oplossingen.

Society Impact is minister Edith Schippers zeer erkentelijk voor het schrijven van het voorwoord kunt bij deze verkenning.

Lees: Health Impact Bond. Innovatieve financiering voor innovatieve zorg