De gemeente Den Haag heeft het afgelopen jaar 53 jongeren van hun schuld afgeholpen. Dat is een gevolg van het Jongeren Perspectief Fonds (JPF), een traject waarin een deel van de schuld wordt opgekocht en kwijtgescholden. Het overige deel moet worden afgelost door een tegenprestatie. Ongeveer 18.000 Haagse jongeren hebben een schuld van gemiddeld 11.000 euro.

‘Dat kwijtschelden gaat natuurlijk niet zomaar’, laat de gemeentelijke trajectbegeleider Michiel Clijsters weten aan mediapartner Den Haag FM. ‘Ze ondertekenen een contract met daarin doelen en afspraken. Als ze die niet nakomen wordt de kwijtschelding ongedaan gemaakt. Bovendien moeten de jongeren vrijwilligerswerk of een maatschappelijke stage doen. Dat is dan ook gelijk het verschil met de reguliere schuldhulp. Het traject is hetzelfde, maar de manier van aflossen is anders.’De jongeren die meedoen met het JPF hebben niet alleen een schuld, ze hebben ook andere problemen waar ze intensieve coaching voor krijgen. ‘Er zijn ook veel problemen op andere leefgebieden, zoals wonen en werken. Met alleen een studieschuld kom je dus niet in aanmerking, die wordt überhaupt buiten beschouwing gelaten. In de normale schuldsanering geldt dat ook.’

100 nieuwe jongeren

Omdat deze proef succesvol is gebleken volgens de gemeente, heeft het JPF dit jaar plaats voor honderd nieuwe jongeren. De mogelijkheid tot aanmelding is inmiddels verstreken, die liep namelijk tot 1 juni. Wie behoefte heeft aan financiële hulp of ondersteuning, kan daarvoor contact opnemen met één van de acht stadsdeelkantoren in Den Haag.

Lees het volledige bericht en bekijk de clip op de site van Omroep West.