Den Haag krijgt een Schuldenlab waarin de gemeente samen met maatschappelijke partners vernieuwende oplossingen gaat ontwikkelen om de Haagse schuldenproblematiek aan te pakken. Eén van de vernieuwingen is het Jongeren Perspectief Fonds. Hiermee krijgt een jongere met schulden een saneringskrediet dat niet in geld maar deels met vrijwilligerswerk wordt terugbetaald. Als een van de partners in en van het Schuldenlab feliciteert Society Impact de gemeente Den Haag met dit mooie nieuws.

Bijna 1 op de 5 huishoudens heeft te maken met problematische schulden. In het beleidsplan schuldhulpverlening 2016-2019 staat dat er in de komende jaren extra wordt ingezet op het voorkomen en stabiliseren van problematische schulden. Daarnaast wordt ook de dienstverlening op gebied van schuldhulp verbeterd. Wethouder Rabin Baldewsingh (SZW):

“Ik maak mij grote zorgen over het toenemend aantal mensen met schulden in onze stad. Steeds meer mensen moeten rondkomen van een minimaal inkomen, terwijl uitgaven fors zijn toegenomen. Ook ingrijpende gebeurtenissen als scheiding en werkloosheid brengen mensen ongewild in problemen. Met dit beleidsplan hebben we een stevige basis om een grote groep Hagenaars nieuw perspectief te bieden.”

Schuldenlab

Met het Schuldenlab wil de gemeente partners bij elkaar brengen en de schulden samen als stedelijk probleem oplossen. De gemeente stimuleert het vinden van vernieuwende oplossingen. Zij ziet hierin een aanvulling op bestaande schuldhulpverlening. De ideeën richten zich op preventie, minder bureaucratie en op het opkopen van schulden. Ze worden in de vorm van een pilot uitgeprobeerd en geëvalueerd. Eén van de vernieuwingen is het Jongeren Perspectief Fonds.

Jongeren Perspectief Fonds

Het Jongeren Perspectief Fonds is uniek in Nederland. De gemeente wil het in de zomer van 2016 al inzetten. Aan de schuldeisers van een jongere wordt een aflossingsvoorstel gedaan in ruil voor kwijtschelding van het grootste deel van de schuld. De restschuld wordt door de gemeente Den Haag via het Jongeren Perspectief Fonds overgenomen. De jongere betaalt deze restschuld terug door te investeren in zijn of haar toekomst. Dat kan bijvoorbeeld door een opleiding te volgen of te gaan werken, in combinatie met vrijwilligerswerk.

Perspectief

Het fonds kan ook worden ingezet om in noodzakelijke kosten te voorzien omdat bijvoorbeeld de ouders van een jongere schulden hebben. Te denken valt aan een voorschot van het schoolgeld om weer met een opleiding te beginnen. Met het Jongeren Perspectief Fonds krijgen Haagse jongeren met schulden op korte termijn weer de kans om zich volledig te richten op hun ontwikkeling door middel van school of werk. De gemeente is in gesprek met partners in de stad om ook een bijdrage te leveren aan het Jongeren Perspectief Fonds.