Aegon en ING Nederland fonds stellen 900.000 euro beschikbaar om jongeren met schulden in Den Haag te helpen. Gemeente Den Haag tekent voor de uitvoering van het programma en de begeleiding van de jongeren. De lancering van dit fonds op dinsdag 9 april betekent dat de pilotfase van het Jongeren Perspectief Fonds (JPF) wordt voortgezet in een structurele aanpak, waarin nu ook de private sector een belangrijke rol op zich neemt in het oplossen van de schuldenproblematiek onder jongeren. Bij de doorontwikkeling van het fonds en het financieringsmodel zijn ook Society Impact en de Rebel Group nauw betrokken.

Bert van Alphen, wethouder Armoedebestrijding:

“Naast een persoonlijk probleem is het hebben van schulden ook een maatschappelijk probleem. Daarom is het goed dat we dit nu in een breed samenwerkingsverband aanpakken. Hopelijk volgen andere gemeente snel ons Haagse voorbeeld”.

Revolverend en integraal
Het nieuwe JPF is een revolverend fonds. Met de middelen uit het fonds worden de jongeren geholpen. Door de aanpak worden besparingen gerealiseerd op de kosten die schuldproblematiek, schuldhulpverlening en schuldsanering met zich meebrengen. Zoals uitkeringen, voortijdig schoolverlaten, dakloosheid, maatschappelijk werk, afsluitingen gas/water/licht, reguliere schuldhulpverlening etc. Maatschappelijke partijen die hiervan profiteren, waaronder de gemeente, betalen een deel van deze besparing terug aan het fonds. Ook schuldeisers betalen een jaarlijkse kleine bijdrage aan het fonds. Ten slotte betalen jongeren met een zeker inkomen (een deel van) de gesaneerde schuld terug. Op basis van deze inkomsten kan het fonds revolverend blijven voortbestaan.

JPF-aanpak 
Bij het JPF staat niet de schuld maar het toekomstperspectief van jongeren centraal. Samen met de jongere wordt gekeken naar zijn of haar leef- en woonsituatie, waarna een maatwerk-plan gemaakt wordt. Uitgangspunt is dat jongeren weer een toekomstperspectief krijgen, bijvoorbeeld door naar school of aan het werk te gaan. Schuldeisers wordt een saneringsbedrag geboden. De jongere betaalt dit saneringsbedrag aan het JPF terug door middel van een tegenprestatie, bijvoorbeeld het geven van voorlichting over schulden op scholen. De hulp is niet vrijblijvend. Als de jongere zich niet aan de afspraken houdt, kan dat er toe leiden dat de begeleiding stopgezet wordt en de schulden alsnog volledig afbetaald moeten worden. Deze publiek-private samenwerking met deze integrale aanpak is een primeur in Nederland.

Sadik Harchaoui, chef de mission Society Impact:

“Stichting JPF is een krachtig voorbeeld van hoe een maatschappelijk vraagstuk innovatief gefinancierd kan worden. Samen met betrokken partners die bereid zijn hun nek uit te steken voor een kwetsbare doelgroep die tussen wal en schip was geraakt.”

Haagse jongeren met schulden
In Den Haag lopen circa 18.000 jongeren (18-27 jaar) het risico om problematische schulden te krijgen, een fors deel van hen bevindt zich al in een uitzichtloze situatie. Het gemiddelde schuldbedrag is € 19.000,-. Het hebben van schulden leidt vaak tot alles overheersende stress. Hierdoor wordt het zoeken naar werk of deelname aan maatschappelijke activiteiten zo goed als onmogelijk, ontstaan gezondheidsproblemen en raken de meeste mensen met schulden in een neerwaartse spiraal. Dit kost ook de samenleving veel geld. Het maatschappelijk belang om deze schulden op te lossen is dus groot.

Maarten Edixhoven, ceo van Aegon Nederland:

“Aegon helpt klanten dagelijks met hun financiële toekomst. Jong en oud. Helaas zijn er veel jongeren met financiële problemen. Daar stellen we ons hart ook voor open. We zijn trots dat we als JPF-partner jongeren helpen uit de financiële ellende te komen. Geen schaamte en stress door geldzorgen, maar kansen door een baan of opleiding”.

Unieke publiek-private samenwerking 
Positieve impact, sociale innovatie en innovatieve financiering worden met deze vervolgstap in een unieke publiek-private samenwerking met Aegon en het ING Nederland fonds voortgezet. Bovendien kan met de oprichting van de onafhankelijke Stichting Jongeren Perspectief Fonds deze aanpak nu op grotere schaal in Den Haag worden uitgevoerd. Op deze manier worden voor alle betrokken partijen de maatschappelijke kosten gereduceerd en – belangrijker nog – geeft het veel jongeren weer toekomstperspectief.

Vincent van den Boogert, ceo ING Nederland:

“Schuldenzorgvrij en bouwen aan een toekomst. Zo hoort het als je jong bent. Wij investeren met het ING Nederland fonds in het Jongeren Perspectief fonds omdat we geloven in deze nieuwe aanpak. Door samen te werken bereiken we meer dan alleen en helpen we jongeren weer een nieuwe start te maken. Den Haag is hiermee hopelijk een voorbeeld voor andere gemeenten”.