Sociaal ondernemerschap is niet alleen in Nederland in opkomst, de aanwas van nieuwe ondernemers die maatschappelijke winst nastreven groeit wereldwijd. Maar hoe kan een dergelijke ontwikkeling bekeken worden, geëvalueerd worden en welke analyses kunnen hier op losgelaten worden? Onderzoekers Simon Denny en Fred Seddon hebben een overzicht gemaakt waarbij ze kijken naar de diverse trends ten aanzien van sociaal ondernemen, een kritische reflectie geven op wat er al in de bestaande literatuur over bekend is, en waar de mogelijkheden voor de toekomst liggen. Het boek Social Enterprise: Accountablity and evaluation around the world is ten dele alvast in te zien op Google Books.