Kunnen mensen – die onder toezicht van de reclassering staan – sneller en effectiever re-integreren in de maatschappij wanneer zij geen stress ondervinden van (problematische) schulden? Hoe kan jij deze mensen versneld helpen?

Onder de groep mensen die onder toezicht staat van de Reclassering komen problematische schulden veel voor. Velen van hen hebben te maken met allerlei belemmeringen om op een effectieve manier te re-integreren juist vanwege de schulden. Deze schuldenproblematiek ontregelt niet alleen het leven van deze mensen en hun gezinnen, maar levert ook veel extra maatschappelijke kosten op.

Om vernieuwing in de aanpak tot stand te brengen zijn Reclassering Nederland, Schuldenlab070 (gemeente Den Haag) en Society Impact in 2020 met steun van het Ministerie van Justitie en Veiligheid de pilot ‘Schuldenvrij Terug in de Maatschappij (STIM)’ gestart. De pilot omvatte een nieuwe aanpak om mensen die onder toezicht staan van de reclassering in Den Haag, versneld te helpen bij problematische schulden. In 2022 is de effectiviteit van de STIM-aanpak bekeken.

Op vrijdag 17 februari delen Schuldenlab070 (Gemeente Den Haag) Society Impact en Reclassering Nederland de inzichten van de STIM (Schuldenvrij Terug in de Maatschappij) -aanpak.

Wil jij hier meer over weten Meld je nu aan!