position paper arbeidsmarkt

De gemeente Den Haag ziet zich al jaren geconfronteerd met hoge werkloosheidscijfers. Met partners in de stad zijn diverse programma’s ontwikkeld om het tij te keren. Denk hierbij aan de pilot ‘De Instapeconomie” of het Werkoffensief+500. De behoefte aan innovatie, zeker tegen de achtergrond van de grote ambities rond het nationaal programma Zuidwest, is ook groot. Dat was reden voor Society Impact en de gemeente Den Haag om te verkennen of er naar analogie van het zeer succesvolle Schuldenlab070 ook bestaansgrond zou zijn voor een Werklab070. Een publiek-private samenwerking gericht op innovatie en opschaling.

Door verschillende omstandigheden (denk aan de coronapandemie) kon deze verkenning onvoldoende tractie ontwikkelen. Inmiddels zijn we alweer enige tijd verder, maar de urgentie en relevantie van de opgave blijft onverminderd hoog. Reden om een position paper dat in 2022 werd opgesteld ten behoeve van een aantal kennissessies alsnog te agenderen als input voor een dialoog tijdens een Diner Pensant op 18 januari jl.. Hoewel de precieze cijfers uiteraard veranderd zijn, zijn er ook constanten, terugkerende dilemma’s en uitdagingen.

Geïnteresseerd in de position paper? Klik hier of stuur een email naar: maaike@schuldenlab.nl

Het position paper is geschreven door Sadik Harchaoui (Society Impact) & Menno ter Wal (Deloitte)