Weer een nieuwe loot aan Schuldenlab070. De eerste Helpdesk Geldzaken van Den Haag is op donderdag 23 november 2017 geopend door wethouder Rabin Baldewsingh in stadsdeel Laak. Inwoners kunnen bij de Helpdesk Geldzaken binnenlopen voor al hun vragen over geld, snel inzicht in inkomsten en uitgaven en gratis advies. 

Wethouder Baldewsingh (Sociale Zaken en Werkgelegenheid): ,,Met het Haagse armoede- en schuldenbeleid willen we steeds een stap verder gaan dan anderen. We werken samen met medestanders en willen niet alleen symptomen maar ook oorzaken aanpakken. Met de Helpdesk Geldzaken willen we zoveel mogelijk mensen helpen om duurzaam hun huishoudboekje op orde te krijgen én te houden.”

Schuldenlab070

De Helpdesk Geldzaken is één van de resultaten van het Schuldenlab070, een samenwerking tussen de gemeente Den Haag en publieke en private partijen om schuldhulpverlening Den Haag te verbeteren. Volgens de Haagse Rekenkamer hebben 30.000 mensen in Den Haag problematische schulden en nog eens 60.000 inwoners lopen risico die te krijgen.

De eerste Helpdesk Geldzaken komt in Laak omdat 67% van de inwoners van dat stadsdeel het huishoudboekje niet in balans heeft. 50% van deze mensen heeft hier nog geen hulp of ondersteuning voor gezocht. De Helpdesk Geldzaken is dagelijks op een andere locatie in Laak aanwezig zodat de drempel om de helpdesk te bezoeken zo laag mogelijk is. Op www.helpdeskgeldzaken.nl  zien mensen waar en wanneer de Helpdesk aanwezig is.

Stress en onzekerheid
Voor steeds meer burgers is de samenleving te complex en ingewikkeld. Onvoldoende zelfredzaamheid is vaak één van de redenen waarom mensen in financiële problemen terechtkomen. De stress en onzekerheid die armoede en schulden veroorzaken, zorgen voor minder doelmatige beslissingen. Dit leidt ongewild tot betalingsachterstanden, schulden en sociaal maatschappelijke schade.

Doelstelling van de Helpdesk Geldzaken is dat de energie die nu door vele Hagenaars wordt gebruikt om het hoofd boven water te houden kan worden gebruikt om vooruit te komen. Doel is het besteedbaar inkomen te vergroten en mensen financieel ontzorgen. Bij de Helpdesk Geldzorgen zorgen we ervoor dat we zowel de inkomsten als de uitgaven op één plek regelen.