De beleidsinstrumenten die gemeenten tot nu toe gebruikten lijken niet meer geschikt om de sociale kansen en problemen van de toekomst aan te pakken. Aan de ene kant is er eenvoudigweg minder geld beschikbaar, aan de andere kant groeit het besef dat subsidies en de regels die daarbij horen niet altijd de enige juiste oplossing zijn. Er wordt een steeds zwaarder beroep gedaan op burgers om zelf hun individuele of collectieve vangnetten te organiseren.

Gelukkig zijn er burgers genoeg met sociale plannen. Ze beseffen dat ze een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de leefbaarheid van de stedelijke omgeving, ook door te ondernemen of te investeren. De laatste jaren is er een keur aan nieuwe DwarsFinancieringen ontstaan: connecties tussen begeesterde individuen en private netwerken, gemeenten en traditionele instanties. Bestuurders enten hun beleid daarbij niet op vaststaande budgetten, maar op een gedeeld handelingsperspectief. Er worden dwarse lijnen gelegd: de slimste manier om een probleem op te lossen moet prevaleren, niet de meest gangbare, en daaruit vloeien vervolgens afspraken voort over de financiering.

In het kader van Agenda Stad worden in het Ezine van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties deze dwarsverbindingen en hun aanjagers onder de loep genomen. In de special “De stad van de toekomst besturen vertelt Sadik Harchaoui namens Society Impact over zijn perspectief op dwarsverbindingen in het sociale domein.