De gemeente Den Haag, het Instituut van Publieke Waarden en Society Impact gaan van start met de Doorbraakhypotheek: een systeemdoorbraak om mensen met een laag of minimum inkomen en geen geschikte woonruimte aan een eigen woonplek te helpen. Met de pilot helpen we vijf huishoudens met huisvestings-en woonlastenproblematiek aan een woning uit de private markt. Zo onderbouwen we de businesscase om verdere uitrol en opschaling van de pilot met private partijen vorm te geven. Hierdoor wordt een laagdrempelig hypotheekaanbod voor mensen met een laag inkomen mogelijk gemaakt, zodat de doelgroep (zzp’ers, flexwerkers, senioren, bijstandsgerechtigden, mensen in de maatschappelijke opvang) woningen kan kopen.

Een uitgebreidere toelichting staat op de website van de Gemeente Den Haag.