Woensdag 26 maart is het advies “De verleiding weerstaan. Grenzen aan beinvloeding van gedrag door de overheid” aangeboden aan minister Edith Schippers. In dit advies gaat de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling in op de discussie over gedragsbeïnvloeding en nudging door de overheid. Doel is om nuance in de discussie te brengen en zowel de kansen als gevaren in kaart te brengen. Centraal staat de vraag onder welke voorwaarden de overheid de autonomie van burgers kan versterken met behulp van nieuwe inzichten uit de psychologie en de gedragseconomie. Het advies en de bijbehorende achtergrondstudie zijn hier te downloaden.

Foto: Eric Brinkhorst