Denktanks. Ze zijn zowel ‘hulpmotor’ als ‘criticaster’ voor beleidsvoerders. Ze zijn aanjagers van publieke discussies over politiek, bestuur en samenleving. Ze bieden vergezichten voor de middellange termijn daar waar bestuurders in de praktijk met veel kortere tijdshorizons opereren. Ze dragen vaak een analytische, zelfs technocratische mantel, maar tegelijkertijd agenderen ze bij uitstek politieke vragen en entameren waardendiscussies.  Je vindt ze binnen de overheid zelf, maar ook ver daarbuiten: grote, ambtelijke lichamen en kleine rebellenclubs. Ze zijn actief op vrijwel elk beleidsterrein, en bieden een belangrijke werkplek voor bestuurskundigen.

Op de Dag van de Denktanks presenteert een rijk aantal zeer verschillende denktanks nieuwe en lopende projecten. U krijgt daarmee de kans om in een keer aan het front van het denken over actuele maatschappelijke en politiek-bestuurlijke vraagstukken te komen. Ook reflecteren we in plenaire sessies op de uitdagingen die in het ambacht van ‘denktanken’ besloten liggen: hoe kiezen ze hun thema’s, hoe onderzoeken en onderbouwen ze hun adviezen, hoe kunnen ze ertoe bijdragen dat die ook ‘landen’ in bestuur en samenleving? Als u meer informatie zoek over het programma, kijk dan hier.

Dagvoorzitter is prof.mr.dr. Stavros Zouridis (Tilburg University en voormalig Directeur Strategie op het Ministerie van Justitie). Hij zal het debat tijdens de openingssessie leiden tussen prof.dr. Pauline Meurs (Raad voor Volksgezondheid en Samenleving) , prof.dr. Mark van Twist (NSOB Denktank) en prof.dr. Hans de Bruijn (Technische Universiteit Delft).

Prof dr. Mark Bovens (lid Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, lid KNAW en Universiteit Utrecht) verzorgt een slotlezing. Bekijk het programma.