Mensen met een beperking doen nog onvoldoende mee in de Nederlandse samenleving. Dat staat in een rapport van het College voor de Rechten van de Mens, dat onlangs werd aangeboden aan minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

In Nederland wonen minstens twee miljoen mensen met een beperking. Zij ondervinden grote belemmeringen op het gebied van arbeid, zelfstandig wonen, onderwijs en toegankelijkheid van openbare ruimten. Tien jaar geleden al beloofde Nederland in een mensenrechtenverdrag de situatie voor gehandicapten te verbeteren. Het verdrag van de Verenigde Naties trad vorig jaar officieel in werking, maar wordt nog onvoldoende nageleefd, concludeert het college nu.

‘Niet de handicap veroorzaakt problemen, maar de wijze waarop onze samenleving is ingericht’, aldus Adriana van Dooijeweert, voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens. ‘Wij moeten er als samenleving voor zorgen dat mensen met een beperking volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij. Dit vergt aanpassingen van ons allemaal.’

Society Impact wil er graag aan bijdragen de vervoersmogelijkheden van mensen met een beperking te verbeteren. Goede mobiliteit is immers een voorwaarde voor maatschappelijke participatie van iedereen. Samen met MEE heeft Society Impact professionals en ervaringsdeskundigen samengebracht en in groepjes rond laten reizen. Door van dichtbij te ervaren waar de problemen zitten, is aan het voetlicht gekomen dat er nog veel te veranderen en te verbeteren valt in de toegankelijkheid van het openbaar vervoer in Nederland. Ervaringsdeskundige: ‘Wij hebben vandaag mensen die werkzaam zijn in het openbaar vervoer kunnen laten zien wat de belemmeringen tijdens het reizen zijn en wat er verbeterd kan worden. Als je het zelf niet ervaart, dan denk je er ook niet aan.’

Bekijk deze video voor een impressie.

Bron: https://nos.nl/artikel/2205383-mensen-met-een-beperking-nog-te-vaak-buiten-samenleving.html