Een internationaal gezelschap kwam afgelopen dinsdag samen op een ‘marktplaats voor coalities’ om kansen en nieuwe initiatieven te verkennen voor het vergroten van maatschappelijke en economische weerbaarheid van Irak, Jordanië en Libanon. In nauwe samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken organiseerde Society Impact deze bijeenkomst om onverwachte coalities te sluiten en nieuwe samenwerkingen te realiseren. Onder begeleiding van drie ambassadeurs, Jan Waltmans (Libanon), Barbara Joziasse (Jordanië) en Matthijs Wolters (Irak) werden drie sessies gehouden waarin de NGO’s, impact investeerders, ondernemers en overheidsorganisaties mogelijke verbanden verkenden. De opbrengst van deze sessies werd gedeeld met minister Sigrid Kaag, die in haar keynote speech het belang van investering in perspectief onderschreef.

Voor meer informatie over deze bijeenkomst en vervolgbijeenkomsten rondom Coalitions for Impact mailt u info@societyimpact.nl

Of bezoekt u de website www.coalitionsforimpact.nl