Donderdag 9 oktober om 12.00 uur nieuw online college van Chris Sigaloff: sociale innovatie voor meer impact

‘De overheid vernieuwen is niet een doel op zich, het zal uiteindelijk moeten resulteren in betere aanpakken, in betere diensten, in een beter leven voor burgers.’

Deze omooc zoomt Chris Sigaloff, directeur Kennisland, in op innovatie; een vaag maar voor velen aantrekkelijk woord. Vanaf begin jaren negentig wordt innovatie steeds meer gezien als motor van de economie en als belangrijk middel voor het oplossen van maatschappelijke problemen. Door te investeren in goed onderwijs ontwikkelen we bloeiend onderzoek en wetenschap. Daardoor worden nieuwe technologieën ontwikkeld wat leidt tot nieuwe toepassingen, patenten, producten, markten, economische groei en uiteindelijk banen. Maar de laatste jaren zijn er wat scheurtjes in dit geloof in technologische innovatie ontstaan. Veel maatschappelijke vraagstukken zijn in de tussentijd alleen maar groter geworden.

‘Wat dan wel’? Chris vertelt aan de hand van diverse voorbeelden over een nieuwe vorm van innovatie: sociaal ondernemen. Het gaat dan om een groeiende groep mensen, die ook believers in innovatie zijn, maar op een andere manier. Een maatschappelijke beweging die is voortgekomen uit een aflatend vertrouwen in de innovatiesamenleving en het idee dat de markt en de overheid wel voor welvaart en welzijn zullen zorgen. Chris vertelt ons ook wat de Nederlandse overheid kan doen om deze nieuwe vorm van ondernemen te stimuleren. Ze gaat in op de rol van de overheid en de taken van publieke leiders en publieke professionals. Want sociale innovatie is niet iets dat zich alleen maar buiten de overheid afspeelt, het is juist iets waar de overheid zich ook toe moet verhouden.

‘De kenniseconomie vergroot in veel opzichten ook de ongelijkheid in de samenleving. De kwaliteit van ons leven neemt niet per se toe door meer kennis en innovatie.’

Colleges gemist? Op www.omooc.nl kun je de colleges van de eerste 6 weken nog terug kijken.

Klaar met omooc en mee discussiëren? Ga naar omooc.nl en schrijf je in voor de hangout van maandag 13 oktober om 20.00 uur waar je direct vragen kunt stellen aan Chris.