De NSOB en Social Enterprise NL slaan de handen ineen en lanceren het leeratelier “Sociaal ondernemerschap in een vitale economie”. Dit is het eerste programma dat speciaal is ontwikkeld voor lokale beleidsmakers die verantwoordelijk zijn voor beleid in het kader van sociaal en innovatief ondernemerschap.

Sociale ondernemingen bieden kansen voor gemeenten en dragen bij aan een vitale lokale economie, maar een succesvolle samenwerking verloopt niet vanzelf. Welke balans moet er gevonden worden tussen sturen en loslaten? Volstaat het om klassiek beleid op te stellen? Hoe kan het aanbestedingsbeleid worden ingezet? Hoe creëer je een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor sociale ondernemingen? En hoe kan de maatschappelijke meerwaarde van sociale ondernemingen worden gewaardeerd?

Dit leeratelier voorziet in kennis over sociaal ondernemerschap, biedt deelnemers handelingsperspectieven en laat deelnemers reflecteren op hun eigen rol. Bovendien worden zij geïnspireerd om op nieuwe manieren na te denken over economisch beleid.

Meer informatie via NSOB.