• Dit evenement is voorbij.
De maatschappelijke en economische waarde van sport staat permanent in de belangstelling. Volgens het SCP kan de sportsector in de toekomst echter niet rondkomen zonder subsidies en
giften. Ook in de (lokale) praktijk blijkt het lastig om structurele financiering voor sportinitiatieven te krijgen. Om die reden zijn alternatieve vormen van financiering noodzakelijk om
innovatie, preventie en opschaling van projecten en programma’s mogelijk te maken. Een Sport Impact Bond is één van de mogelijke alternatieve financieringsvormen.
Een Sport Impact Bond is een financieringsvorm waarbij private investeerders sportinitiatieven financieren die sociale en economische winst genereren met de intentie om impact te maken en kostenbesparingen te realiseren voor bijvoorbeeld gemeenten of verzekeraars. Indien deze kostenbesparingen worden gerealiseerd en de afgesproken impact wordt gemaakt, betalen de baathebbers (verzekeraars, gemeenten of anderen) de investeerder terug met een rendement. Zo kan een win-win-win situatie worden gecreëerd waardoor voor alle stakeholders positieve prikkels ontstaan om te werken aan de duurzame financiering van sportinitiatieven. Sadik Harchaoui van Society Impact is gespecialiseerd in impact bonds in het sociale domein. Tijdens de Nationale Kennisdag op 14 december neemt Society Impact de deelnemers mee in de kansen en mogelijke knelpunten van dit instrument voor de lokale sportpraktijk. De workshop zal interactief zijn.

Evenement details