• Dit evenement is voorbij.

Bij Social Impact Bonds verbinden investeerders, banken, overheden en sociaal ondernemers zich aan een maatschappelijke doelstelling zoals het aanpakken van de jeugdwerkloosheid. Privaat geld wordt ingezet voor maatschappelijke issues. Overheden betalen alleen voor de resultaten die zijn behaald. Hiermee worden projecten gerealiseerd, het financieel risico van de overheid beperkt en kostenbesparingen voor de overheid gerealiseerd. Wat zijn de zegeningen van en de zorgen rond deze Social Impact Bonds?

Op woensdag 28 november gaan we de werking en toegevoegde (maatschappelijke) waarde van Social Impact Bonds verkennen en hierover met elkaar in gesprek. Met ervaringen van jong en oud vanuit publiek en privaat en met inzichten vanuit onderzoek, politiek en praktijk. Iedereen is uitgenodigd om mee te praten. Dat doen we voor het eerst in de open omgeving van Petit Café ‘De Resident’, in de hal van het Ministerie van SZW. Er wordt afgetrapt met een inleiding en twee korte reflecties vanuit verschillende invalshoeken.

Arjan Heyma (hoofd cluster Arbeid & Onderwijs bij SEO Economisch Onderzoek) duidt het fenomeen Social Impact Bond. Hoe werkt het en wat zijn de verschillende varianten? Wat is de meerwaarde, economisch en maatschappelijk? Wat zijn de werkzame ingrediënten en aandachtspunten?

Sadik Harchaoui (Chef de mission bij Society Impact) brengt partijen bij elkaar om met innovatieve financieringsarrangementen sociale impact te realiseren. In zijn reflectie gaat hij op basis van enkele concrete voorbeelden in op de maatschappelijk toegevoegde van Social Impact Bonds.

Hans Bosselaar (docent en senior onderzoeker governance van de sociale verzorgingsstaat bij de VU) vraagt zich vanuit bestuurskundig perspectief af voor welk probleem Social Impact Bonds in de praktijk een (vermeende) oplossing zijn? En wat dit impliceert voor de opstelling van de overheid/gemeenten? Zijn Sociaal Impact Bonds de toekomst van lokaal sociaal beleid?

Programma

15.45 uur Inloop en ontvangst
16.00 uur Start bijeenkomst

  • Welkomstwoord door moderator Marjolein ten Hoonte
  • Inleiding door Arjan Heyma, hoofd cluster Arbeid & Onderwijs bijSEO Economisch Onderzoek
  • Reflecties door Sadik Harchaoui, Chef de mission bij Society Impact, en Hans Bosselaar, docent en senior onderzoeker governance van de sociale verzorgingsstaat bij de VU
  • Gesprek aan tafel

18.00 uur Afsluiting met netwerkborrel

Evenement details

Details

Date:
28 november 2018
Time:
16:00 - 18:00
Website:
https://www.ngsz.nl/activiteiten/bijeenkomt-social-impact-bonds