• Dit evenement is voorbij.

De maatschappelijke kosten van schulden zijn enorm: jaarlijks ongeveer 11 miljard euro. Meer dan 2 miljoen huishoudens hebben betalingsachterstanden, waarvan bijna 1,5 miljoen risicovolle of problematische schulden. Er zijn meer dan 300.000 werkende armen. Gemiddeld duurt het 5 jaar voordat burgers met schulden zich melden voor hulp.

Gelukkig wordt de ernst, omvang en urgentie van problematische schulden door publieke en private partijen in toenemende mate onderkend. Er wordt op dit moment volop geïnvesteerd in (vernieuwende) preventieve en curatieve aanpakken om burgers schuldenzorgvrij te krijgen en te houden. Steeds vaker ook gaan sociale impact en financieel rendement hierbij hand in hand.

De keerzijde van deze dynamiek is de sterk gefragmenteerde inzet die voor alle partijen zeer kostbaar en tijdrovend is. Het wiel wordt te vaak onnodig opnieuw uitgevonden, terwijl publieke en private partijen juist elkaars kunde, kracht en innovatie willen benutten. Om de versnippering tegen te gaan is de afgelopen tijd door vele partijen hard gewerkt aan het opzetten van een opschalingsinfrastructuur waarbij de lokale kracht behouden blijft en landelijk geschaald kan worden. Dit heeft vorm gekregen in een onafhankelijke Stichting SchuldenlabNL, waarin publieke en private partijen in gezamenlijkheid werken aan landelijke opschaling van succesvolle projecten rond armoede en schulden.

Op 14 november 2018 lanceren we het SchuldenlabNL. De bijeenkomst is besloten, maar de website www.schuldenlab.nl gaat vanaf deze dag live.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marieke van der Zanden [marieke@societyimpact.nl / 070 2400820]

 

Evenement details

Details

Date:
14 november 2018