• Dit evenement is voorbij.

Driekwart van de inwoners van Nederland woont in grote of middelgrote steden. De bevolking neemt toe, naar verwachting met nog eens een miljoen mensen tot 2030. Dat biedt kansen, maar leidt ook tot steeds meer en grotere uitdagingen. Hoe zorgen we voor voldoende scholen, banen en zorg? Hoe zorgen we voor voldoende huizen en goede infrastructuur? En hoe maken we de steden tegelijkertijd ook nog eens veilig, duurzaam en klimaatbestendig? En hoe kunnen we daar samen aan bijdragen?

Op de Dag van de Stad komen alle grote thema’s aan de orde waarmee steden te maken hebben. Een dag lang komen mensen bij elkaar die dagelijks werken aan toekomstbestendige steden. Bestuurders en ambtenaren, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en wetenschappers, ondernemers en actieve inwoners. Een van de grote sociale kwesties waar nagenoeg alle gemeenten in Nederland mee kampen is armoede en schulden. Dit urgente maatschappelijke probleem vraagt om nieuwe innovatieve aanpakken die leiden tot systemische innovatie en verbetering van de kwaliteit van leven van mensen in een schuldensituatie. Tijdens de workshop ‘Health Impact Bond – Gezonder uit de Schulden’ nemen Sadik Harchaoui (Society Impact) en Serge Urlings (gemeente Den Haag) de aanwezigen mee in het proces van de totstandkoming van de eerste Europese Health Impact Bond.  De maatschappelijke onderneming Sociaal Hospitaal zal de komende jaren op basis van maatwerk multiprobleemgezinnen sneller, beter en goedkoper gaan ondersteunen. Deze innovatieve aanpak wordt gefinancierd door verzekeraar CZ. De gemeente betaalt CZ terug uit de door de gemeente behaalde kostenbesparingen als de beoogde resultaten zijn behaald. Society Impact trad op als matchmaker. ING en PGGM zijn opschalingspartner.

De Dag van de Stad gaat vooraf aan Internationale Dag van de Stad van de Verenigde Naties op dinsdag 31 oktober. Die wordt dit jaar voor de vierde keer gehouden.

Meer informatie: www.schuldenlab070.nl

 

Evenement details

Details

Date:
30 oktober 2017
Time:
08:00 - 17:00
Website:
https://www.dedagvandestad.nl/#over-de-dag