• Dit evenement is voorbij.

Zorgverzekeraars Nederland organiseert vanaf februari 2017 voor de tweede keer de cursus Zorg en Gemeente. Als onderdeel van deze cursus verzorgt Society Impact een presentatie over de financiering van preventie. Aan de hand van de casus Valpreventie wordt tijdens de presentatie het financieringsinstrument van de Health Impact Bond uitgelegd.

In 2015 zijn belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de regelgeving. Achtergrond van deze maatregelen is de wens mensen langer in hun eigen omgeving te laten verblijven en de zorg- en dienstverlening daarop af te stemmen. Al deze veranderingen leiden tot nieuwe taken voor de gemeenten op het terrein van wonen, welzijn en zorg. Maar ook zorgverzekeraars worden met veranderingen geconfronteerd. Onderwerpen die onder meer aan bod komen in de cursus zijn: afstemming tussen huisarts, wijkverpleging en sociaal domein, preventie, jeugdzorg, ouderenzorg, opvang verwarde personen en bekostigingsmethodieken.

Informele contacten
Cursisten doen niet alleen veel inhoudelijke kennis op, maar leren ook veel over en van elkaar. Zo delen ze bijvoorbeeld ervaringen in de praktijk met elkaar aan de hand van presentaties door en voor de cursisten. Verder is ook het leggen van nieuwe contacten en het opbouwen van een netwerk een belangrijke doelstelling van de cursus. De bedoeling is dat de informele contacten tussen de cursisten bijdragen aan het begrip voor elkaars positie, wat de gewenste samenwerking ten goede komt.

Dit betreft een cursus waarvoor de aanmeldingsperiode inmiddels is verstreken. Via de site van Zorgverzekeraars Nederland kunt u meer informatie over de cursus krijgen.

Evenement details

Details

Date:
16 juni 2017
Time:
08:00 - 17:00