• Dit evenement is voorbij.

Steeds meer weten we dat financieel rendement zeer goed kan samenvallen met maatschappelijke meerwaarde. Banken, fondsen en investeerders hebben in toenemende mate aandacht voor beleggingen in duurzame oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Beleggingen in of leningen aan bedrijven, projecten of organisaties waar naast een financieel rendement ook een bijdrage geleverd wordt aan maatschappelijke vraagstukken. En dus niet alleen als interessante deal, maar ook als maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Tijdens de Roundtable brengt EY gezamenlijk de uitdagingen, belemmeringen maar vooral ook oplossingen in kaart om investeren met impact aantrekkelijker te maken voor banken en beleggers. We bespreken de huidige best practices en gaan in dialoog over belangrijke vragen die ons brengen van denken naar doen:

  • Wat is er voor nodig om Impact Investing mainstream te maken? Wat hebben (lokale) overheden, organisaties, financiële instellingen, etc. nodig?
  • Hoe organiseer je effectief een impact-keten binnen je organisatie?
  • Of is er juist een gebrek aan geschikte impactvolle initiatieven? Hoe kunnen we dit soort initiatieven helpen/faciliteren?

Tijdens deze roundtable zal Society Impact een dialoogtafel rondom impactvolle en schaalbare initiatieven voorzitten.

Deze sessie is uitsluitend op uitnodiging toegankelijk.

Evenement details

Details

Date:
17 juni 2015

Locatie

PGGM
Zeist,

Organisator

EY