• Dit evenement is voorbij.

Bij het Nederland van morgen hoort een inclusieve arbeidsmarkt waar iedereen aan mee kan doen.
Op dit moment doet echter nog lang niet iedereen mee. Er zijn een aantal groepen die het lastiger op
de arbeidsmarkt hebben dan andere. Ondanks de verschillende bestaande regelingen en vaak goede
wil van werkgevers komen mensen met een chronische aandoening beduidend moeilijker aan een
baan. En 50-plussers vinden na verlies van een baan dikwijls niet eenvoudig nieuw werk.
En als je voor het eerst de arbeidsmarkt betreedt en direct geconfronteerd wordt met
belemmeringen die je zelf niet makkelijk op kunt lossen, sta je direct met 1-0 achter en wordt de kans
om heel lang werkloos te zijn steeds groter. Statushouders bijvoorbeeld, hebben veel moeite om een
baan in Nederland te vinden, laat staan een baan die hun talenten, werkervaring en opleidingsniveau
optimaal benut. Ook jongeren met een migranten-achtergrond ervaren grote belemmeringen; ze
kampen met een negatief imago, kunnen geen geschikte stages vinden, kunnen derhalve hun
opleiding niet afronden en staan zonder startkwalificatie aan de poort van de arbeidsmarkt.

Society Impact levert een bijdrage aan de expertsessie van de zomerschool van de Nationale DenkTank 2017.

 

Evenement details

Details

Date:
17 augustus 2017
Time:
13:00 - 17:00