• Dit evenement is voorbij.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stimuleert in samenwerking met vele publieke en private partijen maatschappelijk ondernemerschap in de sport. Er zijn veel sportinitiatieven die bijdragen aan het oplossen van een maatschappelijk probleem, die leiden tot gezondheidswinst of een andere vorm van impact (willen) realiseren.

In de praktijk blijkt het echter lastig om (structurele) financiering voor de implementatie en opschaling van sportinitiatieven te vinden. Subsidies worden beperkter verstrekt, geefgeld transformeert in toenemende mate tot investeringen en krediet is lastig te verkrijgen.

In het kader van een oriëntatie op de financiering van sport heeft het Ministerie van VWS EY en Society Impact opdracht gegeven een verkenning uit te voeren naar innovatieve financieringsmodellen in het publieke domein. Deze verkenning is toegespitst op zogenaamde Impact Bond, een nieuwe financieringsvorm die inmiddels ook in Nederland in een aantal gevallen is gerealiseerd. Zijn Sport Impact Bonds ook mogelijk?
Een Sport Impact Bond is een innovatief financieringsinstrument om initiatieven in de sport mogelijk te maken, deze te koppelen aan prestaties en opschaling ervan te realiseren. In een Sport Impact Bond financiert een (private) investeerder vooraf een sportinitiatief die meetbare impact maakt.  Als het initiatief leidt tot de verwachte impact, bijvoorbeeld als mensen aantoonbaar gezonder worden, leidt het ook tot kostenbesparingen voor de overheid, verzekeraars of andere partijen. De investering kan vervolgens uit de gerealiseerde kostenbesparingen worden terugbetaald met een vooraf afgesproken rendement. Op deze manier creëert een Sport Impact Bond de mogelijkheid om met privaat kapitaal in de sport te investeren en tegelijkertijd (sociale) innovatie en financiering van preventie in de sport duurzaam te bekostigen.

Hoe logisch het antwoord van een Sport Impact Bond ook zou kunnen overkomen, toch zijn ze er nog niet. Soms zit ‘het systeem’ in de weg, soms vormen wij zelf het grootste obstakel. Hoe organiseren we gedeelde belangen, hoe bekostigen we deze en hoe werken we samen? Hoe gaan we om met de bekostiging als het onduidelijk is wie eigenlijk zou moeten betalen en waar de besparingen van interventies in de sport terechtkomen?

Deze en andere vragen bespreken we met diverse stakeholders tijdens deze expertmeeting op vrijdag 10 maart van 13.00 – 15.00 uur in Ahoy Rotterdam.

Bent u betrokken bij dit thema, maar heeft u geen uitnodiging ontvangen? Wij hebben nog enkele plaatsen beschikbaar. Stuurt u een mail met uw naam, functie en organisatie naar info@societyimpact.nl o.v.v. Sport Impact Bond.

Evenement details

Details

Date:
10 maart 2017
Time:
13:00 - 15:00

Organisator

Society Impact
Phone:
070 24 00 820
Email:
Website:
http://societyimpact.nl/