• Dit evenement is voorbij.

AANLEIDING
In 2016 heeft Nederland het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap geratificeerd. Dit verdrag geeft als opdracht te zorgen dat mensen met een beperking op voet van gelijkwaardigheid kunnen deelnemen aan de samenleving. Mobiliteit is daarbij belangrijk. De afgelopen jaren hebben de ministeries van VWS en IenW samen met experts en ervaringsdeskundigen gewerkt aan een actieprogramma om het doelgroepenvervoer te verbeteren en het beter op elkaar en op het openbaar vervoer te laten aansluiten. Dit heeft geleid tot een conceptprogramma dat alleen een succes kan worden als experts en ervaringsdeskundigen hierbij worden betrokken. De ministeries willen het actieprogramma dan ook graag met deze gebruikers bespreken voordat het naar de Tweede Kamer gaat.

VRAAGSTUKKEN VRAGEN NU OM ANTWOORD
Uit eerdere consultaties, zijn een aantal centrale knelpunten naar voren gekomen. Samenvattend gaan die knelpunten over:

  • Toegankelijkheid van openbaar vervoer, inclusief de fysieke ruimte
  • Reis- en toegankelijkheidsinformatie
  • Bejegening in het vervoer
  • Eenmalig registreren/indiceren
  • Betrouwbaarheid en voorspelbaarheid doelgroepenvervoer
  • Eigen regie over reizen

In het actieprogramma wordt ingegaan op initiatieven en ontwikkelingen in de samenleving om het vervoer van a naar b voor reizigers met een mobiliteitsbeperking zo goed mogelijk te regelen en hoe deze initiatieven en ontwikkelingen kunnen worden ondersteund en verder gebracht.

Op 22 november 2018 gaan we met de ervaringsdeskundigen in gesprek om het voorgenomen actieprogramma te bespreken.  
Wordt voor de juiste aanpak gekozen? Ontbreken er nog acties? Sluiten de oplossingen goed aan op de behoefte vanuit de doelgroep?

Evenement details

Details

Date:
22 november 2018
Time:
15:00 - 17:00

Organisator

Society Impact
Phone:
070 24 00 820
Email:
Website:
http://societyimpact.nl/

Locatie

Ministerie VWS
Parnassusplein 5, Den Haag,
+ Google Maps