Het aantal werknemers met schulden groeit. Steeds meer bedrijven raken betrokken bij de financiële problemen van hun personeel. Zij zijn veel tijd kwijt aan het afhandelen van loonbeslag, of verzoeken tot voorschot op het salaris.
Schulden op de werkvloer brengen kosten en risico’s met zich mee (NIBUD, Schuldhulpverlening in bedrijf, 2012). Werknemers kampen met stress, vallen uit, hebben een hoog ziekteverzuim en een lagere arbeidsproductiviteit. Kunnen bedrijven innovatieve manieren met elkaar en met andere partners bedenken om werknemers vitaler en veerkrachtiger te houden op het moment dat hun schuldpositie tot problemen op de werkvloer leidt?

Deze vragen stonden centraal tijdens een bijeenkomst die Society Impact in samenwerking met het AWVN organiseerde op 7 juni. Werkgevers, bestuurders en maatschappelijk midden gingen tijdens een ‘diner pensant’ in gesprek over nieuwe innovatieve en vooral onorthodoxe oplossingen.

Hans van der Steen, directeur strategische beleidsontwikkeling AWVN, opende de avond met een woord van welkom en een toelichting op de wens van de bedrijven die zijn aangesloten bij AWVN om zich in te zetten voor maatschappelijke thema’s. Schulden van werknemers zijn in dit licht een belangrijk onderwerp. Renate van Mil, manager opleidingen van het NIBUD, ging hier verder op in. In Nederland hebben ongeveer 4 op de 5 werkgevers te maken met werknemers met financiële problemen en worden per jaar 500.000 loonbeslagen gelegd. Werkgevers kunnen deze mensen onder andere helpen door te informeren en te ondersteunen bij het vinden van hulp.

IMG_0197Ron Steenkuijl, lid van de directie van ADG Dienstengroep, een facilitair dienstverlener en met meer dan 50.000 werknemers en een van de grootste werkgevers van Nederland, stelt: ‘Ondernemers moeten meer doen dan alleen zorgen dat hun bedrijf goed rendeert’. Met ondersteuning van gemeenten en ondernemingen richt hij het burgerkrachtinitiatief De Wil op. Een nieuwe verbinding tussen mensen om op een preventieve manier schuldenproblematiek aan te pakken: door en voor burgers, mét ondersteuning van bedrijven.
Sadik Harchaoui, chef de mission van Society Impact, presenteerde een innovatieve financeringsvorm voor bedrijven om personeel met schuldproblemen te helpen.

Het integraal aanpakken van schuldenproblematiek staat nog in de kinderschoenen. De potentiële financiële en maatschappelijke winsten zijn groot. Bedrijven die hier ook mee aan de slag moeten of al zijn en meer willen weten, worden van harte uitgenodigd contact op te nemen met Society Impact of de AWVN.