*Uw naam, functie en organisatie kunnen worden gebruikt voor een genodigden- en aanwezigenlijst.
Society Impact verstrekt geen contactgegevens [email of telefoonnummer] aan derden zonder uw nadrukkelijke toestemming.