Sociale werkbedrijven hebben een schat aan kennis en ervaring in huis. Zij zetten die meer en meer in om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen in gewone bedrijven, scholen en overheidsorganisaties. Als steuntje in de rug komt hiervoor 30 miljoen euro van het Rijk beschikbaar.

Sociale werkbedrijven kunnen aanspraak maken op dit extra geld. Omdat er is afgesproken dat hiervoor eenzelfde bedrag aan cofinanciering bij komt, bijvoorbeeld van gemeenten of uit fondsen, komt er in totaal 60 miljoen euro vrij voor vernieuwing in sociale werkbedrijven. Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: “De expertise die bij SW-bedrijven is opgebouwd in de begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer is van onschatbare waarde. Met het geld dat nu beschikbaar komt, kunnen hervormingen en innovaties worden doorgevoerd. Hierdoor kunnen gemeenten bij de uitvoering van de Participatiewet gebruik blijven maken van de expertise van SW-bedrijven. Nu, en in de toekomst”.

Lees het hele nieuwsbericht en bijbehorende nota op de site van de Rijksoverheid.